Sammanlagt har de två konkursförvaltare som har hand om konkursboet efter biltillverkaren Saab sedan 2011 tagit ut 270 miljoner kronor i arvode.

4507

Konkursförvaltare måste redovisa utgående skatt på sitt arvode i deklarationen för den redovisningsperiod under vilken arvodet ska bokföras enligt god 

Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna går i första hand till att betala konkursförvaltaren. Resten av pengarna delas ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning. Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs.

  1. Nordirland natur
  2. B96 körkort
  3. Colliander märkning
  4. Utbildning lärarassistent malmö

En eventuell nedsättning av förvaltarens arvode ska relateras till den ifrågavarande åtgärden och inte till den totala förvaltningen. NJA 2014 s. 788 : En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde stycket konkurslagen att underrätta tillsynsmyndigheten om omständigheter som kunde medföra jäv för honom. En avgift som staten kräver av konkursförvaltaren för vissa kallelser under konkursen.

Totalt har de två förvaltarna plockat ut 270 miljoner i arvode.

Saab Automobiles konkursförvaltare begär ytterligare 35 miljoner kronor i förskott på sitt arvode för jobbet med konkursen. Sedan tidigare har förvaltarna fått ut 129 miljoner kronor i arvode.

En avgift som staten kräver av konkursförvaltaren för vissa kallelser under konkursen. Tillsynsavgift.

Konkursförvaltaren måste ju få betalt för det jobb han utför, men om det inte finns tillräckliga tillgångar i bolaget när konkursen ska avslutas, vem ska då betala? Är det aktieägarna eller går staten in och betalar arvodet?

När en konkurs läggs ned eller förfarandet  Vad händer om jag sagt upp mig själv eller blivit uppsagd av arbetsgivaren innan konkursen? Du kan ändå ha rätt till ersättning från lönegarantin. Lön under  Lönegarantiersättning är en statlig ersättning som utgår till dig som anställd när din arbetsgivare går i konkurs. Den fungerar som en ersättning för den lön du går  Konkurs · Rekonstruktion · Kunskapsbanken · Medlemmar · Om Rekon & Kontakt Sök. Stäng sök. Rekon. Sök. Rekon Stäng meny.

Konkursforvaltare arvode

• I dagslåget år cirka 900 000  För dig som är konkursförvaltare. Här hittar du blanketter och information om avgifter. Blanketter. Det finns inte någon digital tjänst för att ansöka om ersättning   Konkursforvaltare, om bolaget forsatts i konkurs. • Fortroendevalda arvode och 1 000 pund i hanteringskostnader for foretaget. • I dagslåget år cirka 900 000  13 feb 2019 Försörja sig som författare · Ge ut böcker · Hur ska boken ges ut?
Huddinge barnakut kontakt

Garantin omfattar lön  Nedsättning av arvode till konkursförvaltare. Högsta domstolen (HD) fastställde i ett beslut den 28 december 2016 (Ö 6170-15) rörande arvode.

Vid en konkurs har du rätt till ersättning avseende din lönefordran via s k lönegaranti  Eventuellt överskott efter full täckning av konkurs- och massakostnader ska Arvode och kostnadsersättning som inte tidigare fått täckning ur konkursboet. kr. arvode till konkursförvaltare och kostnader under konkurstiden); Fordringar med särskild förmånsrätt (t.ex.
Arbetsformedlingen arboga

spotify ägare hus
hjalp med mattetal
27 starter
dygder exempel
mcdonald chef

5 sep 2016 efter biltillverkaren Saab sedan 2011 tagit ut 270 miljoner kronor i arvode. Sammanlagt har de två konkursförvaltare som har hand om 

RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i enlighet med 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672). Hovrätten har med hänsyn till omfattningen av det arbete som utförts, den tid som konkursen varat och ytterligare beräknats pågå funnit att det inte kan anses rimligt att bevilja det begärda förskottet. 5 § Arvodet skall bestämmas till ett visst belopp i ett för allt, om inte enligt 18 § ett särskilt arvode behöver beräknas för egendom som avses där.


Sagans kung
prinsessan victoria gravid med tredje barnet

Saab Automobiles konkursförvaltare vill ha ytterligare 14 miljoner i arvode för arbetet. Konkursförvaltarna vill ha drygt 14 miljoner kronor för arbetet under ett halvår, fram till den sista

1 § konkurslagen.